Ważne telefony Mielno
  1. Posterunek Policji Mielno ul. B. Chrobrego 10 tel. (94) 342 98 21, (94) 342 98 31

  2. Straż Gminna w Mielnie, ul. B. Chrobrego tel. (94) 348 09 11

  3. Informacja Turystyczna, ul. Lechitów 23, tel./fax. (94) 318 99 55

  4. Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Unieściu tel. (94) 318 97 50