Instytucje Mielno
  1. Urząd Gminy Mielno ul. B. Chrobrego 10 tel. (94) 345 98 30

  2. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie tel. (94) 318 97 20

  3. Dom Pomocy Społecznej - Mielno, Ul. Spokojna 1/3 76-032 Mielno, tel.( 94) 347-66-95

  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie - Unieściu ul. 6 Marca 35 tel./fax.( 94) 316 62 58

  5. Urząd Pocztowy Mielno, ul. 1–Maja 5,tel. (94) 348 96 52